Thanya Mophato 11 Buka ya Morutwana

Author(s):Legoete, D; Buthelezi, Z; Legoete, J; Mbatha, M; Molotsi, R; Khala, P
ISBN: 9780796243645
Subject: Languages
Grade(s): Grade 11
Language: Setswana


• Thuto ya puo ka go gatelela mokwalo ka kelo tlhoko
• Thuto ya puo ka kelo tlhoko ya go aga dithutho tsa puo
• Thuto ya puo ka go ela tlhoko go upaakanyetsa ditlhatlhobo
• Thuto ya puo ka go tlhaloganya boteng ba yona
Loading