Thanya Mophato 11 Buka ya Morutabana

Author(s):Legoete, D; Legoete, J; Buthelezi, Z; Mbatha, M; Khala, P; Molotsi, R
ISBN: 9780796243652
Subject: Languages
Grade(s): Grade 11
Language: Setswana


• Thuto ya puo ka go gatelela mokwalo ka kelo tlhoko
• Thuto ya puo ka kelo tlhoko ya go aga dithutho tsa puo
• Thuto ya puo ka go ela tlhoko go upaakanyetsa ditlhatlhobo
• Thuto ya puo ka go tlhaloganya boteng ba yona
Loading