Spot On Amakhono okuziphilisa Ibanga 2 Incwadi yokusebenzela

Author(s):Bezuidenhout, M; Davis, J; Gordon, M; Latimer, L
ISBN: 9780796239846
Subject: Life Skills
Grade(s): Grade 2
Language: IsiZulu


USpot On ushaya khona!
Isifundo esidume kakhulu eNingizimu Afrika, uSpot On unayo yonke into edingwa umfundi encwadini eyodwa.
USpot On uthuthukisa imiphumela, wenza ukufunda kuthakaseleke nokufundisa kube yintokozo kuthisha futhi usebenziseka kalula.
Incwadi kathisha kaSpot On manje isinezinsizakufundisa eziningi kuzo zonke izifundo zamakhono okuphila, izinkondlo, amaculo, izithombe kanye neminye imininingwane ewusizo.
Loading