Platinum Sesotho Sa Nnete Kereiti ya 1 Buka e kgolo 1 (Big Book)

Author(s):Vumendlini, PC; Motsoeneng, MS; Lebere, MC; Thulo, J; Maloisane, NE
ISBN: 9780636126114
Subject: Languages
Grade(s): Grade 1
Language: Sesotho


  • Kakaretso e babatsehang ya CAPS e ngotsweng ke bangodi ba hlwahhlwa
  • Ditshwantsho le mesebetsi e babatsehang ho ka ntlafatsa diphetho le ho kgothatsa baithuti
  • Tshehetso e babatsehang ya titjhere ho boloka nako le ho nolofatsa ho ruta
  • Boleng bo babatsehang = katleho!
Loading