Lees sonder grense (Afrikaans Tweede Addisionele Taal) Graad 4 Leesboek: Die Tarentaal-boek

Author(s):Lätti, M; Gouws, S
ISBN: 9780636084759
Subject: Languages
Grade(s): Grade 4
Language: Afrikaans


LEES SONDER GRENSE – meer as net ’n gewone leesreeks!
Die Tarentaal-boek is ’n splinternuwe toevoeging tot hierdie baie bekende leesreeks en is spesifiek vir Afrikaans Tweede Addisionele Taal ontwikkel.
• Dit voldoen aan al die vereistes van die nuwe Kurrikulumen Assesseringsbeleidsverklaring.
Die vaardighede vir Afrikaans Tweede Addisionele Taal word deurgaans in die Onderwysersgids aangedui.
• Die leerders ontdek betekenis en begrip deur leerdergerigte leesaktiwiteite en treffende visuele materiaal.
• Die leerders se kritiese en kreatiewe denke word verhoog met blokkiesraaisels, raaisels, speletjies en grappies.
• Deur blootstelling aan verskillende genres soos rympies, stories en dramas ontwikkel die leerders waardering vir ’n verskeidenheid tekste.
• Die multikulturele inhoud verryk die leerders se,ervaringswêreld en wek empatie vir ander mense se sosiale tradisies.
• Opwindende pretaktiwiteite stimuleer interaksie en kommunikasie in die klaskamer.
DIÉ LEESREEKS vir die nuwe opvoedkundige bedeling!
Loading