Ḓuvha nga Ḓuvha Zwikili zwa Vhutshilo Gireidi ya 3 Bugu ya Mugudisi (Includes Training DVD)

Author(s):Dada, F; Duffett, J; Francis, V; Gough, B; Holgate, S; Naidoo, S
ISBN: 9780636133389 
Subject: Life Skills
Grade(s): Grade 3
Language: Tshivenda


Mutevhe u fhulufhelwaho wa Ḓuvha-nga-Ḓuvha:
• i tevhedza nga vhuḓalo CAPS
• yo ṱumanywa na thero kha masia oṱhe a u guda
• yo lingedzwa na u khwaṱhisedzwa u shuma kiḽasini
• i ṋetshedza ndugiselo i leluwaho ya ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe na zwishumiswa zwa u linga zwa vhagudisi.
Vha kha ḓi vha kha zwanḓa zwivhuya nga u shumisa Ḓuvha-nga-Ḓuvha!

Loading