Yebo Lewensoriëntering Graad 11 Onderwysersgids

Author(s):Carstens, M; Pretorius, A; Vercueil, P; Walls, C
ISBN: 9780796243416
Subject: Life Orientation
Grade(s): Grade 11
Language: Afrikaans


Yebo is ’n boek wat aan die KABV voldoen en wat die manier waarop jy Lewensoriëntering onderrig, reflekteer met:
• Vier afdelings wat elk ’n kwartaal se werk en dekking reflekteer: Liggaamlike Opvoeding; Selfontwikkeling in die samelewing; Sosiale en omgewingsverantwoordelikheid; Demokrasie en menseregte; Loopbane en loopbaankeuses en Studievaardighede;
• 80 bladsye Liggaamlike-opvoedingsaktiwiteite;
• Bondige, duidelike, toeganklike inhoud;
• Praktiese aktiwiteite; en
• Volkleurfoto’s in die Leerdersboek.
Loading