Afrikaans sonder grense Eerste Addisionele Taal Graad 8 Onderwysersgids (met Werkboek vir remediëring en verryking)

Author(s):Lätti, M; Gouws, S; Gouws, R; Grobler, I; Grobbelaar, K; le Roux, C; Peacock, M; Struwig, M
ISBN: 9780636145832
Subject: Languages
Grade(s): Grade 8
Language: Afrikaans


Afrikaans sonder grense is ’n volledige taalreeks vir Afrikaans as Eerste Addisionele Taal. Dié taalreeks strek van Graad 1 tot Graad 12 en voldoen aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV).
Dié gebruikersvriendelike reeks bied onderwysers en leerders prikkelende, leerdergerigte stof wat deurgaans vaardighede oefen.
Die kursus bestaan uit:
• ’n Leerderboek wat op die vier vaardighede fokus en treffende visuele materiaal insluit
• ’n Leesboek met letterkunde-aktiwiteite wat al die voorgeskrewe genres insluit
• ’n Onderwysersgids met volledige antwoorde.
Om gebruik in die klaskamer te vergemaklik, is lesreekse gestruktureer om elke taalvaardigheid volgens die tydstoekenning per tweeweeksiklus in die KABV te onderrig. Take vir formele assessering, asook voorbeeld-eksamenvraestelle, word ingesluit.
Leerders se taalvaardighede soos Luister en praat, Lees en kyk: Begrip en Letterkunde, Skryf en aanbied, asook geïntegreerde Taalstrukture en -konvensies word doeltreffend ontwikkel sodat die leerders in die multikulturele opset in die land ook in Afrikaans kan kommunikeer.

Loading