Afrikaans sonder grense Eerste Addisionele Taal Graad 6 Leerderboek

Author(s):Lätti, M; Gouws, S; le Roux, C
ISBN: 9780636119918
Subject: Languages
Grade(s): Grade 6
Language: Afrikaans


Afrikaans sonder grense is ’n volledige taalreeks vir Afrikaans as Eerste Addisionele Taal. Dié taalreeks strek van Graad 1 tot Graad 12 en voldoen aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV).
Dié dinamiese, gebruikersvriendelike reeks bied onderwysers en leerders prikkelende, leerdergerigte stof wat deurgaans vaardighede inoefen.
Die kursusmateriaal bestaan uit:
• ’n Leerderboek wat op die vier vaardighede fokus en treffende visuele materiaal insluit
• ’n Leesboek wat al die voorgeskrewe genres insluit
• ’n Onderwysersgids met ’n Oudio-CD en ’n gratis Werkboek.
Die Leerderboek verseker dat nuwe leerders van Afrikaans:
• se luister-, praat-, lees- en skryfvaardighede ontwikkel en verbeter
• basiese taalstrukture en woordeskat kan verstaan en dit in konteks kan toepas
• sinvol in groepe kan kommunikeer en saamwerk om probleme op te los
• inligting kan bekom en verwerk deur middel van eenvoudige opnames, tabelle en lyste
• interaktief in groepe kan deelneem aan aktiwiteite soos liedjies, rympies, rolspel en dramatisering.
’n Onderwysersgids vir Afrikaans sonder grense Graad 6 is ook beskikbaar.
Afrikaans sonder grense Graad 6 is dié taalreeks vir die nuwe opvoedkundige bedeling!

Loading