Afrikaans sonder grense Eerste Addisionele Taal Graad 1 Onderwysersgids (met Oudio-CD)

Author(s):Gouws, S; Lätti, M; Rousseau, N; Schoeman, H
ISBN: 9780636131828
Subject: Languages
Grade(s): Grade 1
Language: Afrikaans


Afrikaans sonder grense is ’n volledige taalreeks vir Afrikaans as Eerste Addisionele Taal. Dié taalreeks strek van Graad 1 tot Graad 12 en voldoen aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV).
Die kursusmateriaal bestaan uit:
• ’n Leerderboek wat op luister- en praatvaardighede fokus
• Vier Grootboeke met leestekste vir gedeelde lees
• ’n Onderwysersgids wat ’n Oudio-CD met liedjies, stories en rympies insluit.
Die Leerderboek verseker dat nuwe leerders van Afrikaans:
• aan woordeskat, klanke, uitspraak en taalgebruik blootgestel word
• by talle prente, foto’s, eenvoudige stories, rympies en speletjies betrek word
• se luister-, praat-, lees-, skryf- en taalvaardighede stelselmatig ontwikkel.
Elke Leerderboek het sy eie Onderwysersgids. Hierin word gepaste metodiek en onderrig vir Afrikaans op hierdie vlak beskryf.
Afrikaans sonder grense Graad 1 is dié taalreeks vir die nuwe opvoedkundige bedeling!
Loading